STK Chomutov STK Klášterec nad Ohří

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY - CHOMUTOV

Provozní doba:

Pondělí   6:30 - 15:30
Úterý       6:30 - 15:30
Středa     6:30 - 15:30
Čtvrtek    6:30 - 15:30
Pátek       6:30 - 13:00
Sobota    ZAVŘENO
Neděle    ZAVŘENO
Objednání:

Provádíme technické prohlídky bez objednání z důvodu volnější kapacity, přesto je možnost se vždy objednat dle vlastní potřeby.

Telefonní čísla pro objednání a informace:

Akční nabídka: 

Při měření emisí na naší provozovně, bude poskytnuta sleva 200 Kč na technickou prohlídku.

Informace:

Před provedením technické prohlídky je třeba mít provedeno platné měření emisí!


WIFI ZDARMA
PŘÍJÍMÁME PLATBY KARTOU (technické prohlídky)
V ČEKÁRNĚ OBČERSTVENÍ
Pravidelná technická prohlídka.

Pravidelná prohlídka technického stavu silničních vozidel je povinností ze zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. K uvedenému zákonu je vydána prováděcí vyhláška č. 301 a 302/2001 Sb. o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel. Povinné pravidelné kontroly technického stavu vozidel opatřených registrační značkou (dříve SPZ) se provádějí ve stanicích technické kontroly (STK) v zákonem stanovených lhůtách.
Lhůty technických prohlídek vozidel.

Osobní a nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3500 kg (III.), motocykl se zdvihovým objemem pístového spalovacího motoru nad 50 cm3 a jehož konstrukční rychlost převyšuje 50 km/h (II.) a jejich přípojná vozidla nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zaevidování v České republice a potom pravidelně nejpozději ve 2 letých lhůtách.


Kompletní informace k provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz
Jaké doklady od vozidla jsou nutné pro technickou prohlídku?

  • ORV II (tzv. "velký techničák")
  • ORV I (tzv. "malý techničák"), event. doklad o jeho zadržení nebo ztrátě.
  • Přílohu k tech. průkazu vozidla schváleného individuálně (nebo hromadně) k provozu na zkapalněný plyn LPG - pouze v případě přestavby vozidla na alternativní pohon

MĚŘENÍ EMISÍ - SME

  • provádí se v zadní části budovy STK
  • provozovatel: AUTO-KAPPA s.r.o.
  • telefon: 474 654 773
  • K měření emisí předložte: ORV II (velký TP), ORV I (malý TP)


Ceník měření emisí:
  • Měření emisí zážehových motorů (benzín) 900 Kč
  • Měření emisí vznětových motorů (nafta) 900 Kč
  • Měření emisí LPG (propan butan) 1150 Kč
Provozní doba měření emisí je shodná s STK.

Pneuservis AUTOKAPPA s.r.o.

Pro naše zákazníky je v areálu STK otevřen pneuservis hned vedle pracoviště měření emisí. 

Kontakt: 607 706 030

EKO - plakety


Vážení motoristé, jak již možná víte, u našich německých sousedů vstoupila v platnost vyhláška, na základě které se v Německu zavádějí tzv. „ekologické zóny“.Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami (35.BImSchV – Bundesimissionsschutzverordnung) bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování.

Ekologické zóny
Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou.Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů: (platí, že čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější je vozidlo):

1 emisní stupeň (bez plakety)
2 emisní stupeň (červená plaketa)
3 emisní stupeň (žlutá plaketa)
4 emisní stupeň (zelená plaketa)První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover.Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

Cena za získání ekologické plakety je 350,- Kč včetně DPH. Více informací naleznete ZDE.

Kontakt na STK Chomutov:

Obchodní zóna Otvice 252, 431 11 Jirkov
OBJEDNÁNÍ NA STK A INFORMACE - 474 653 414, 602 779 373
e-mail: stk.chomutov@seznam.cz
Kontakt na vedení společnosti (neslouží k objednání na STK!):

Tel.Fax. 474 654 593
e-mail: alfa.technic.stk@iol.cz
Vyhledávání